Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2017

Lebenslangerschicksalsschatz
Nie chciałabym być najpiękniejszą kobietą świata, nie chciałabym być idealna, dystyngowana, wspaniała czy wzorowa. Chcę być pasjonująca...
— N. Belcik
8112 1cea 390
Reposted fromkattrina kattrina viablithely blithely

October 04 2017

Lebenslangerschicksalsschatz
- Pamiętasz jacy byliśmy szczęśliwi? - Bardziej pamiętam, jak bardzo wszystko zjebałeś i jakim dupkiem jesteś. 
Reposted fromwaflova waflova
Lebenslangerschicksalsschatz
Kiedy ucichnie sztorm, nie będziesz pamiętała, jak go przeszłaś i jak to się stało, że przetrwałaś. Właściwie nie będziesz nawet pewna czy to już naprawdę koniec, ale o jednym możesz być absolutnie przekonana - gdy pokonasz nawałnicę, nie będziesz już tą samą osobą, którą byłaś, zanim nadszedł sztorm. O to właśnie chodzi w sztormach.
— Murakami
Lebenslangerschicksalsschatz
Mężczyźni nie zawracają sobie głowy zakończeniem relacji. Ignorują cię do momentu, w którym zaczynasz nienawidzić.
Reposted fromdoope doope vianothingcansaveyou nothingcansaveyou

September 14 2017

Lebenslangerschicksalsschatz
0337 0c63 390
Reposted fromcalifornia-love california-love

September 12 2017

Lebenslangerschicksalsschatz
Przykro mi jeśli nie spełniam waszych oczekiwań, ale moje są dla mnie ważniejsze.
— Michael Nast
Lebenslangerschicksalsschatz
To może zabrzmieć jak banał, ale kiedy czujesz się piękna i silna w środku, to widać na zewnątrz.
— Angelina Jolie
Lebenslangerschicksalsschatz

https://68.media.tumblr.com/8e3f795db41e31d9ee789ad37d79dd0e/tumblr_ovz7x9N2Ed1qgumbqo3_540.gif
Reposted fromnebthat nebthat viacarlandlouise carlandlouise
Lebenslangerschicksalsschatz
Reposted frombluuu bluuu viacarlandlouise carlandlouise

September 06 2017

Lebenslangerschicksalsschatz
1462 67de 390

Q
Reposted fromOhJohnny OhJohnny vianoisetales noisetales
Lebenslangerschicksalsschatz
I still, remember me before you
I will, no longer need your rescue
— Seinabo Sey - Still
Reposted byr-a-v-i-o-l-i r-a-v-i-o-l-i

September 02 2017

Lebenslangerschicksalsschatz
- A potem? Widziałaś się z nim? - Nie, nigdy. Ostatni raz tamtej nocy. Nie pocałował mnie ani się nawet porządnie nie pożegnał. Powiedział tylko, że musi na trochę wyjść. To wszystko.
— Małgorzata Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viablithely blithely
Lebenslangerschicksalsschatz
“ Mam wrażenie, że ja pamiętam o innych ludziach dłużej, niż oni pamiętają o mnie. ”
— Jarosław Borszewicz
Reposted fromzoou zoou viaseeyousoon seeyousoon
Lebenslangerschicksalsschatz
3092 fbff 390
Reposted fromparkaboy parkaboy viacarlandlouise carlandlouise
Lebenslangerschicksalsschatz
Czasem zbyt mocno wierzymy, że ludzie są inni, że ktoś wróci, zrozumie czy przeprosi. To nie życie nas przeraża, ale czekanie na coś, co może nigdy nie przyjść.
— serplesniowy.soup.io
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viaseeyousoon seeyousoon
Lebenslangerschicksalsschatz
1709 cc1d 390
Reposted fromcalifornia-love california-love

August 26 2017

Lebenslangerschicksalsschatz
To była właśnie ta dziewczyna,
na która czekałbyś i wiek.
A ona z innym szła do kina.
I była zima, padał śnieg.
— z listu do A. Osieckiej
Reposted fromplayinglove playinglove vianiezdara niezdara
Lebenslangerschicksalsschatz
1094 63cf 390
Reposted fromwwannie wwannie viadouxsouvenirs douxsouvenirs
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl