Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 19 2017

Lebenslangerschicksalsschatz
5590 2328 390
Reposted fromnyaako nyaako vianoisetales noisetales
9351 d94a 390
Reposted fromsirokuro07 sirokuro07 viacarlandlouise carlandlouise
Lebenslangerschicksalsschatz
Boimy się powiedzieć za dużo lub źle. Prawda jest taka, że jedyne, co możesz powiedzieć źle, to nie powiedzieć nic.
— Grey's anatomy
Lebenslangerschicksalsschatz
Lebenslangerschicksalsschatz
3280 838a 390
Reposted fromveridiana veridiana vianoisetales noisetales

March 15 2017

Lebenslangerschicksalsschatz
Nie planuj tego, co ma być za pięć lat. Życie jest nieprzewidywalne, może się potoczyć zupełnie inaczej niż oczekujesz. Najpierw zacznij od 5 miesięcy,czy pół roku, aby mieć do czego dążyć. I nie martw się na zapas, co będzie za parę lat. Obiecam ci jedno, poradzisz sobie, tak jak robiłaś do do tej pory.
— Skydelan (A.S)
Lebenslangerschicksalsschatz

MĄDRA KOBIETA NIGDY NIE WYZNA SWOICH UCZUĆ, ZANIM MĘŻCZYZNA NIE ZROBI TEGO PIERWSZY.

Reposted fromlovvie lovvie vianothingcansaveyou nothingcansaveyou
Lebenslangerschicksalsschatz
4291 3bef 390
Reposted frombiru biru vianoisetales noisetales
Lebenslangerschicksalsschatz

nie broń mi mała wierzyć, że cały świat nie jest Ciebie wart
— rogucki
Lebenslangerschicksalsschatz
“Jakie to dziwne, że dwoje przyjaciół może zmienić się w nierozłączną parę, potem w nienawidzących się, a w końcu obojętnych sobie ludzi. I to wszystko w ciągu jednego życia.”
— Tahereh Mafi – Dar Julii
Reposted fromSalute Salute viapoczekalniadusz poczekalniadusz
Lebenslangerschicksalsschatz
7349 da46 390
Reposted frommyu myu viapoczekalniadusz poczekalniadusz
Lebenslangerschicksalsschatz
Ten moment, kiedy zamiast "mój facet uważa, że" mówisz "znałam takiego gościa, któremu wydawało się".
— Miłość 2.0
Lebenslangerschicksalsschatz
1085 53ee 390
Reposted fromnezavisan nezavisan viaIriss Iriss

February 22 2017

Lebenslangerschicksalsschatz
Reposted fromkostkaczekolady kostkaczekolady viaIriss Iriss
Lebenslangerschicksalsschatz

I o to właśnie chodzi z tymi mężczyznami - musisz mieć ciarki na plecach, kiedy On jest blisko, gdy na Ciebie patrzy i Cię dotyka.

7347 619f 390
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viabomelam bomelam

July 07 2015

4274 cc85
Reposted fromtron tron vianoisetales noisetales
Lebenslangerschicksalsschatz
Dopóki chcesz się z kimś całować, dopóty jest uczucie.
— Grażyna Plebanek

July 05 2015

Lebenslangerschicksalsschatz
6441 62aa 390
Reposted fromohsunbeam ohsunbeam
Lebenslangerschicksalsschatz
6728 3ba9 390
Reposted fromBeetlesoup Beetlesoup
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl