Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2017

Lebenslangerschicksalsschatz
- Chciałabym móc powiedzieć "miło było Cię poznać". - podała mu dłoń. 
- A co, uważasz to za błąd?
- Nie, uważam, że nigdy tak naprawdę się nie poznaliśmy. I to uważam za błąd.
- Ja Cię bardzo dobrze znam.
- Nie znasz, gdybyś mnie znał taką jaką jestem naprawdę to nie musiałbyś już i nie chciałbyś poznawać innych kobiet.
— słowem w sedno
Reposted fromohhh ohhh vianothingcansaveyou nothingcansaveyou
Lebenslangerschicksalsschatz
Możesz mnie lubić albo nie lubić ponieważ ponad 20 lat uczyłem się jak pokochać siebie i nie mam takiej ilości czasu, aby przekonywać do tego kogoś innego.
— Daniel Franzese

April 18 2017

Lebenslangerschicksalsschatz
Profesor językoznawstwa, przewodniczący wszystkich istniejących w Polsce komisji językowych, podczas zajęć poprosił studentkę o przeczytanie słownikowej definicji wyrazu „kochać”. Gdy studentka wykonała jego zalecenie, referując, że „kochać” to znaczy: „darzyć sympatią, uwielbieniem etc.”, profesor teatralnie się oburzył: „To są bzdury! Darzyć sympatią mogę bardzo wielu ludzi, ale to jeszcze nie znaczy, że ich wszystkich kocham. Najlepszą definicję słowa >>kochać<< stworzyła językoznawczyni, Anna Wierzbicka. >>Kochać, to chcieć być czyimś dobrem<<. Zapamiętajcie to: >>chcieć być czyimś dobrem<<!”.
http://niewinni-czarodzieje.pl/czy-warto-studiowac-polonistyke
Reposted fromciarka ciarka
Lebenslangerschicksalsschatz
2665 f6ae 390
Reposted frombeckycue beckycue
Lebenslangerschicksalsschatz
3389 f0b8 390
Reposted fromtenderly tenderly viapoczekalniadusz poczekalniadusz

April 15 2017

9341 05bf 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viaLaFoi LaFoi
Lebenslangerschicksalsschatz
Człowiek martwi się tylko o kogoś, kto jest dla niego ważny. A złości się, gdy ktoś jest bardzo ważny.
Reposted frommefir mefir viaLaFoi LaFoi
Lebenslangerschicksalsschatz
8774 c036 390
Reposted frompieprzycto pieprzycto viapifpafs pifpafs

April 10 2017

3134 4445 390

edgeofsensuality:

“Oh gawd, oh gawd!!! Leg cramp!”

Reposted fromamatore amatore viacarlandlouise carlandlouise
Lebenslangerschicksalsschatz
Lebenslangerschicksalsschatz
Nic się nie stało. Chwała Bogu, że nic się nie stało. To nieprawda. Coś się jednak stało. Ona szła ku mnie z miliona przypadków omijając miliony alternatyw i ja szedłem ku niej podobnym sposobem. Wiele gwiazd zapaliło się i zgasło w tym samym czasie, kiedy szliśmy sobie naprzeciw. Wiele małych wszechświatów urodziło się i skonało (...). Ładne mi "nic się nie stało".
— Tadeusz Konwicki
Reposted fromlittlefool littlefool viaIriss Iriss

April 08 2017

Lebenslangerschicksalsschatz
1186 af97 390
Reposted fromcalifornia-love california-love

March 19 2017

Lebenslangerschicksalsschatz
5590 2328 390
Reposted fromnyaako nyaako vianoisetales noisetales
9351 d94a 390
Reposted fromsirokuro07 sirokuro07 viacarlandlouise carlandlouise
Lebenslangerschicksalsschatz
Boimy się powiedzieć za dużo lub źle. Prawda jest taka, że jedyne, co możesz powiedzieć źle, to nie powiedzieć nic.
— Grey's anatomy
Lebenslangerschicksalsschatz
Lebenslangerschicksalsschatz
3280 838a 390
Reposted fromveridiana veridiana vianoisetales noisetales

March 15 2017

Lebenslangerschicksalsschatz
Nie planuj tego, co ma być za pięć lat. Życie jest nieprzewidywalne, może się potoczyć zupełnie inaczej niż oczekujesz. Najpierw zacznij od 5 miesięcy,czy pół roku, aby mieć do czego dążyć. I nie martw się na zapas, co będzie za parę lat. Obiecam ci jedno, poradzisz sobie, tak jak robiłaś do do tej pory.
— Skydelan (A.S)
Lebenslangerschicksalsschatz

MĄDRA KOBIETA NIGDY NIE WYZNA SWOICH UCZUĆ, ZANIM MĘŻCZYZNA NIE ZROBI TEGO PIERWSZY.

Reposted fromlovvie lovvie vianothingcansaveyou nothingcansaveyou
Lebenslangerschicksalsschatz
4291 3bef 390
Reposted frombiru biru vianoisetales noisetales
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl