Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2017

Lebenslangerschicksalsschatz
"-Miałem rację, że nie mogę ponownie się w tobie zakochać. Bo nigdy się nie odkochałem.
-Co ?
-To prawda - potwierdza radośnie. Raz wystarczył, żeby mnie zaifekować. Od tamtej pory tkwiłaś we mnie jak uśpiony wirus. Albo przewlekła choroba,która od czasu do czasu daje znać o sobie kolejnym atakiem.

To żałosne, ale wiedziałem to od chwili, gdy zobaczyłem cię po raz pierwszy. To niezupełnie była miłość od pierwszego wejrzenia, tylko pewność. Cześć, to ty. I tak już zostanie. Game over.
— Nie mów nic, kocham Cię - Mhairi McFarlane
Reposted fromcountingme countingme

June 25 2017

Lebenslangerschicksalsschatz
8936 0bc5 390
No i bardzo dobrze !

June 22 2017

Lebenslangerschicksalsschatz
1105 6120 390
Reposted fromumorusana umorusana viaseeyousoon seeyousoon
Lebenslangerschicksalsschatz
4788 bd0f 390
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viablithely blithely
Lebenslangerschicksalsschatz
5657 0753 390
Reposted fromoutoflove outoflove viaseeyousoon seeyousoon
Lebenslangerschicksalsschatz

Rozpłakała się tak, jak płaczą tylko silni i zdecydowani ludzie, kiedy natrafiają na ścianę, której nie da się z miejsca przebić, obejść ani przeskoczyć.

A każdy ma taką ścianę, na jaką sobie zasłużył.

— Katarzyna Leżeńska
Reposted fromaggape aggape vianothingcansaveyou nothingcansaveyou
Lebenslangerschicksalsschatz
Lebenslangerschicksalsschatz
Jednym z wyznaczników zdrowia psychicznego jest umiejętność godzenia się z tym, czego nie możemy zmienić. Trzeba umieć opłakać stratę i iść dalej.
— Nancy McWilliams
Reposted fromborn2die born2die viaseeyousoon seeyousoon
Lebenslangerschicksalsschatz
9290 973c 390
Reposted fromsosna sosna viacarlandlouise carlandlouise
Lebenslangerschicksalsschatz

June 17 2017

Lebenslangerschicksalsschatz
A jednak lepiej być samotną, niż niemile widzianą.
— Mark Twain
Lebenslangerschicksalsschatz
... to po co całowałeś  mnie wtedy tak?
— Agnieszka Osiecka, "Siedzieliśmy na dachu".
Reposted fromprecelka precelka viaseeyousoon seeyousoon

June 16 2017

1637 84f3
Reposted fromrandommanrunning randommanrunning viapifpafs pifpafs
Lebenslangerschicksalsschatz
Kiedy mocno pierdolnąłem o ziemię, zauważyłem, że jednak można się podnieść. Wystarczy tylko zacząć wykreślać wszystko to, co zabija. Sytuacje, przeżycia, chwile, miejsca i ludzi. Ludzi, którzy potrafią zrobić taki rozpierdol w głowie, że człowiek ląduje albo u psychologa, albo szuka mostu. Można jeszcze inaczej przerwać cierpienie, ale trzeba żyć. Jutro może okazać się lepsze.
— R. Damian Castor
Reposted fromxalchemic xalchemic viaseeyousoon seeyousoon

June 06 2017

Lebenslangerschicksalsschatz
Nie należy nigdy upijać się na smutno ani kochać się dla zabicia zmartwień, w obu przypadkach bowiem mamy potem straszliwego kaca.
— Wisłocka
Reposted fromzapachsiana zapachsiana viaseeyousoon seeyousoon
Lebenslangerschicksalsschatz
Do dojrzałego związku trzeba dojrzałych ludzi, tego nie przeskoczysz.
— dorośliśmy
Reposted fromwszystkodupa wszystkodupa viaseeyousoon seeyousoon
Lebenslangerschicksalsschatz
4168 3428 390
Reposted frompiehus piehus viaseeyousoon seeyousoon
Lebenslangerschicksalsschatz
6017 5ccd 390
Reposted fromMuppet Muppet viaseeyousoon seeyousoon
Lebenslangerschicksalsschatz
8784 7194 390
Reposted fromcalifornia-love california-love
Lebenslangerschicksalsschatz
Najgorzej jest zawieść się na ludziach, w których widziało się tak dużo i broniło z całego serca.
— ...
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl