Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 16 2017

Lebenslangerschicksalsschatz
Nie chciałabym być najpiękniejszą kobietą świata, nie chciałabym być idealna, dystyngowana, wspaniała czy wzorowa. Chcę być pasjonująca...
— N. Belcik
8112 1cea 390
Reposted fromkattrina kattrina viablithely blithely

October 04 2017

Lebenslangerschicksalsschatz
- Pamiętasz jacy byliśmy szczęśliwi? - Bardziej pamiętam, jak bardzo wszystko zjebałeś i jakim dupkiem jesteś. 
Reposted fromwaflova waflova
Lebenslangerschicksalsschatz
Kiedy ucichnie sztorm, nie będziesz pamiętała, jak go przeszłaś i jak to się stało, że przetrwałaś. Właściwie nie będziesz nawet pewna czy to już naprawdę koniec, ale o jednym możesz być absolutnie przekonana - gdy pokonasz nawałnicę, nie będziesz już tą samą osobą, którą byłaś, zanim nadszedł sztorm. O to właśnie chodzi w sztormach.
— Murakami
Lebenslangerschicksalsschatz
Mężczyźni nie zawracają sobie głowy zakończeniem relacji. Ignorują cię do momentu, w którym zaczynasz nienawidzić.
Reposted fromdoope doope vianothingcansaveyou nothingcansaveyou

September 14 2017

Lebenslangerschicksalsschatz
0337 0c63 390
Reposted fromcalifornia-love california-love

October 16 2017

Lebenslangerschicksalsschatz
Nie chciałabym być najpiękniejszą kobietą świata, nie chciałabym być idealna, dystyngowana, wspaniała czy wzorowa. Chcę być pasjonująca...
— N. Belcik
8112 1cea 390
Reposted fromkattrina kattrina viablithely blithely

October 04 2017

Lebenslangerschicksalsschatz
- Pamiętasz jacy byliśmy szczęśliwi? - Bardziej pamiętam, jak bardzo wszystko zjebałeś i jakim dupkiem jesteś. 
Reposted fromwaflova waflova
Lebenslangerschicksalsschatz
Kiedy ucichnie sztorm, nie będziesz pamiętała, jak go przeszłaś i jak to się stało, że przetrwałaś. Właściwie nie będziesz nawet pewna czy to już naprawdę koniec, ale o jednym możesz być absolutnie przekonana - gdy pokonasz nawałnicę, nie będziesz już tą samą osobą, którą byłaś, zanim nadszedł sztorm. O to właśnie chodzi w sztormach.
— Murakami
Lebenslangerschicksalsschatz
Mężczyźni nie zawracają sobie głowy zakończeniem relacji. Ignorują cię do momentu, w którym zaczynasz nienawidzić.
Reposted fromdoope doope vianothingcansaveyou nothingcansaveyou

October 16 2017

Lebenslangerschicksalsschatz
Nie chciałabym być najpiękniejszą kobietą świata, nie chciałabym być idealna, dystyngowana, wspaniała czy wzorowa. Chcę być pasjonująca...
— N. Belcik
8112 1cea 390
Reposted fromkattrina kattrina viablithely blithely

October 04 2017

Lebenslangerschicksalsschatz
- Pamiętasz jacy byliśmy szczęśliwi? - Bardziej pamiętam, jak bardzo wszystko zjebałeś i jakim dupkiem jesteś. 
Reposted fromwaflova waflova
Lebenslangerschicksalsschatz
Kiedy ucichnie sztorm, nie będziesz pamiętała, jak go przeszłaś i jak to się stało, że przetrwałaś. Właściwie nie będziesz nawet pewna czy to już naprawdę koniec, ale o jednym możesz być absolutnie przekonana - gdy pokonasz nawałnicę, nie będziesz już tą samą osobą, którą byłaś, zanim nadszedł sztorm. O to właśnie chodzi w sztormach.
— Murakami

October 16 2017

Lebenslangerschicksalsschatz
Nie chciałabym być najpiękniejszą kobietą świata, nie chciałabym być idealna, dystyngowana, wspaniała czy wzorowa. Chcę być pasjonująca...
— N. Belcik
8112 1cea 390
Reposted fromkattrina kattrina viablithely blithely

October 04 2017

Lebenslangerschicksalsschatz
- Pamiętasz jacy byliśmy szczęśliwi? - Bardziej pamiętam, jak bardzo wszystko zjebałeś i jakim dupkiem jesteś. 
Reposted fromwaflova waflova

October 16 2017

Lebenslangerschicksalsschatz
Nie chciałabym być najpiękniejszą kobietą świata, nie chciałabym być idealna, dystyngowana, wspaniała czy wzorowa. Chcę być pasjonująca...
— N. Belcik
8112 1cea 390
Reposted fromkattrina kattrina viablithely blithely
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl